Kolíňáci

Kolín není jen centrum

Pro ekologičtější Kolín

Kolín pro děti a rodiče

Kolín pro život

Pro kulturnější Kolín

Jan Pospíšil

Úvodní slovo

Úvodní slovo

Milí Kolíňáci,

proč byste vlastně měli volit č. 5 – spolek Kolíňáci? Právě proto, že jsme spolek, kde nikdo z našich kandidátů není členem žádné politické strany. Nejsme tudíž na nikom závislí,
a to ani finančně. Velkou politiku sledujeme, ale naše síly chceme věnovat primárně pro nás nejkrásnějšímu městu
v Polabí – Kolínu. I proto máme motto „Srdcem v Kolíně“.

Jsme lidé z Kolína a máme zkušenosti z mnoha odvětví.
Na naší kandidátce najdete mnoho zajímavých tváří, se
kterými se potkáváte, znáte jejich kvality a jejich aktivní
stopa v Kolíně je viditelná. Nepřináší hlasy pouze díky
svému jménu a všeobecně uznávanému profesnímu
zaměření. Najdete zde radní a zastupitele města, ředitele
a učitele škol, ředitele příspěvkových organizací města,
lidi, kteří se dlouhodobě pohybují ve sportovní, kulturní,
ale i sociální sféře. 

Nechybí ani úspěšní podnikatelé a senátor, který byl zvolen pro město Kolín a jeho okolí s nejvyšším počtem hlasů v ČR

Mnoho z nás dlouhodobě působí ve výborech a komisích města
a nezištně tak přispíváme k jeho rozvoji. Působíme v Kolíně již opravdu dlouho, nejsme tedy narychlo sestavenou kandidátkou.
Naši kandidáti jsou ve věku 21–76 let.

Jsme Kolíňáci, kteří se navzájem znají, jsou přátelé a ví, že se jeden na druhého můžeme vždy spolehnout. Neslibujeme nesplnitelné,
ale slibujeme, že pro Kolín budeme pracovat vždy na 100 %.
To vám slibuji!

Brožura ke stažení

Naše priority

Po celou dobu, co se Kolíňáci podílejí na rozhodování ve finančních, ekonomických a hospodářských otázkách města, klademe důraz na hospodárnost a efektivitu. Striktně dbáme na vyrovnaný rozpočet
a na to, aby město co nejdříve doplatilo veškeré závazky vzniklé před rokem 2010.
Budeme dbát na to, aby veškeré zakázky města procházely průhledným výběrovým řízením.
Efektivní využívání dotací má pomoci snížit náklady investic, ale nesmí být jedinou podmínkou pro jejich realizaci.

Nejvyšší prioritou v následujícím období pro nás je navýšení kapacity školek. Dokončíme modernizaci základních škol s využitím interaktivních nástrojů výuky. Jako zřizovatelé budeme podporovat možnost rozšíření výuky na Základní umělecké škole Františka Kmocha. Ruku v ruce se snižováním dluhové zátěže města se otevírá možnost pro navyšování podpory kultury a kolínských sportovních oddílů, především
v oblasti dětského a mládežnického sportu. Zavazujeme se k rekonstrukci areálu FK Kolín. V rámci SMSK zahájíme přípravy modernizace a rozšíření zimního stadionu a Vodního světa. Chceme, aby Kolín převzal vůdčí roli ve spolupráci s okolními obcemi a městy při přípravě a budování cyklostezek nejen kolem Labe.

Prioritou je spojení Kolína a Poděbrad pohodlnou a bezpečnou stezkou podél řeky. Vrátíme Kmochovu Kolínu punc věhlasného mezinárodního festivalu dechových hudeb. Rozšíříme program Kolínského kulturního léta. Jsme si vědomi nevyužitého potenciálu Kolína jako místa světoznámých fotografů,
a proto podpoříme vytvoření odpovídajících prostor a instalaci stálé expozice zaměřené na fotografii
a budeme usilovat o znovuoživení festivalu Funkeho Kolín. Rekonstruujeme rabínský dům, jehož chloubou nadnárodního významu jsou dosud funkční mikve. Zahájíme práce související s přípravou výstavby moderní městské knihovny v areálu kolínského zámku.

Spustíme projekt koordinace městské policie s Policií ČR, zintenzivníme vzájemné setkávání a komunikaci mezi oběma složkami. Zefektivníme využití stávajícího kamerového systému ve městě, který dosud výrazně zaostává za svým potenciálem. Obnovíme program rajonizace městské policie tak, aby každá část města měla svého strážníka, na kterého se její obyvatelé budou moci obrátit. Podpoříme posílení hlídek městské policie v rizikových lokalitách.

Zrevidujeme dopravní značení ve městě tak, abychom maximálně zvýšili bezpečnost všech účastníků silničního provozu, např. pečlivé označení přechodů pro chodce či naopak odstranění mnohdy nesmyslných značek.

Parkování ve městě je dlouhodobým problémem, který postupně narostl do neudržitelných rozměrů.
Naším cílem je koncepční řešení. Nejprve musíme nechat zpracovat generel parkování Kolína, a to v rámci celého města. Nekoncepční, nahodilá řešení v podobě parkovacího domu u nádraží jsou pouze lokálním východiskem. Kolín potřebuje koncepční a promyšlené řešení chytrého parkování v celém městě.
Kolín v posledním období učinil první krůčky do třetího tisíciletí. S tím jde ruku v ruce rozšíření dobíjecích stanic pro elektromobily, na čemž bychom chtěli spolupracovat s místními firmami z oboru.

Pro obyvatele Kolína využívající hromadnou dopravu počítáme s modernizací dalších zastávek a jejich osazení smart informačním systémem. Zároveň chceme podrobit analýze fungování městské hromadné dopravy a optimalizovat vedení některých linek a nastavení jízdních řádů. Spoje hromadné dopravy na sebe musí co nejefektivněji navazovat, a to jak v městské dopravě, tak meziměstské linky a vlakové spoje.
Další výzvou pro nadcházející období pak je zklidnění a napojení stávajícího průtahu na městskou uliční síť tak, aby netvořil bariéru rozdělující město, ale naopak se stal sjednocujícím místem bezpečným nejen pro motoristy, ale také pro pěší a cyklisty.

Rozšíříme síť podzemních kontejnerů na tříděný odpad tak, aby každý občan Kolína mohl co nejsnáze odpad třídit. Budeme čelit přicházejícím změnám klimatu výstavbou vodních prvků a na místech k tomu vhodných a rozšiřováním a zakládáním stinných zelených ploch v obytných zónách města. Budeme rozšiřovat
a ochraňovat veřejnou zeleň a také květinovou výzdobu zkrášlující naše město. Prosadíme úpravu, zpevnění a osvětlení stezky Štítarským údolím mezi Kolínem a Radovesnicemi. Připravíme šetrnou revitalizaci Zálabské skály jako klidové volnočasové lokality v srdci Kolína s důrazem na zeleň a přírodní prvky
v kontextu zbylé původní zástavby, vytvoříme z ní místo komunitního života a sousedských akcí a setkávání.

Revitalizujeme zeleň na Kmochově ostrově. Nastartujeme projekt „Vnitrobloky sídlišť“, kdy sami obyvatelé se budou moci podílet na výběru vítězů architektonických soutěží a také sami prostřednictvím anket podávat podněty na novou podoby svých vnitrobloků, včetně nových, moderních a bezpečných dětských hřišť. Revitalizujeme zeleň na Kmochově ostrově tak, aby sloužil jako místo odpočinku a setkávání nejen nám, ale i budoucím generacím. Zvláštní zacházení si pak zaslouží lesopark Borky jakožto plíce města Kolína, nedopustíme jeho další devastaci.

Spustíme osvětové programy nejen pro seniory zaměřené na bezpečnost, finanční gramotnost a na to, jak
se bránit „šmejdům“ a jejich nekalým praktikám. Investujeme do zkvalitnění života
v kolínském Domově pro seniory.

Budeme podporovat soukromé subjekty zajišťující péči o starší a potřebné občany. Rozšíříme nabídku
a budeme nadále pokračovat ve společenských aktivitách pro seniory, jako jsou poznávací výlety po okolí, různé zájmové kurzy a univerzita volného času či SENIORbio v kolínském Kině 99. 

Kandidáti

Jan Pospíšil

ředitel příspěvkové organizace
59 let

Jiří Tuček

zástupce ředitele školy
66 let

Pavel Kárník

senátor
62 let

Adéla Vokounová

vedoucí oddělení
40 let

Petr Hejcman

ředitel kina, fotograf
59 let

Bohumil Herčík

ředitel školy
61 let

Petr Křemen

průvodce
33 let

Antonín Přibyl

podnikatel
41 let

Josef Těšitel

jednatel České obce sokolské
64 let

Kateřina Šafránková

atletka
33 let

Miroslav Sodoma

manažer BC Kolín
51 let

Jan Hladík

ředitel společnosti
61 let

Boris Jančák

advokát
59 let

Miloš Hölzl

ředitel školy
60 let

Michal Vlček ml.

trenér mládeže
21 let

Jiří Horáček

ředitel odboru MMR
58 let

Pavel Koubek

vedoucí servisního střediska
56 let

Ondřej Franc

podnikatel
46 let

Romana Pokorná

učitelka
59 let

Petra Orsáková

ředitelka společnosti
42 let

Klára Tučková

ekonomka, trenérka
32 let

Petr Krčmář

důchodce
76 let

Tomáš Tvrdík

konstruktér
38 let

Pavel Šafařík

vedoucí oddělení
53 let

Michal Vlček

koordinátor výroby
52 let

Jana Baldová

lektorka Fit studia Aréna
47 let

Milan Dudáš

podnikatel
57 let