Program - kolinaci.cz

Kolíňáci vznikli jako spolek proto, aby udělali z Kolína ještě lepší město. Chceme především bezpečné a čisté město kde budou dobře fungovat základní věci, jako je školství a zdravotnictví. Víme, že musíme řešit otázku seniorů, protože populace stárne a bude velmi záležet na vybavení jednotlivých měst. Jde nám jak o rozvoj města, tak o zlepšení stavu současných věcí. Níže naleznete náš program, najděte si chvilku a přečtěte si, co chceme v Kolíně změnit a vylepšit.

socialní oblast

Podpoříme další rozšíření kapacity městských jeslí

Podpora sociálního a krizového bydlení

Zavedení služby tzv. “školních autobusů“

Rozšíření kapacit a podpora služeb pro seniory

Zvyšování komfortu v domově důchodců

Podpora volnočasových aktivit

Zvýhodněné jízdné v MHD od 65 let

Podporujeme projekt „seniortaxi“

Oblast bydlení

Doprava

Zpracování projektu problematiky parkování

Podpora městských i soukromých investic vedoucích ke zvýšení počtu parkovacích míst ve všech částech města

Podpora realizace projektu parkování

Modernizace a optimalizace služeb MHD

Důraz na zlepšování ochrany životního prostředí

Zavedení služby tzv. „školních autobusů“ v ranních hodinách

Investice do modernizace autobusových zastávek

Snížení věkové hranice využití MHD zdarma

Finance

Bezpečnost

Kultura, sport, školství

Naší představou je Kolín jako živé kulturní město

Podpora kulturně vzdělávacích programů a akcí pro všechny věkové kategorie

Podpora tradičních kulturních akcí ale i alternativní kultury s cílem aktivního společenského dopadu

Podpora navýšení investic do kulturních zařízení ve vlastnictví města

Podpora rozvoje cestovního ruchu

Pokračování v podpoře sportovních klubů v Kolíně

Modernizace sportovních zařízení ve vlastnictví města i sportovních klubů

Podpora obnovy a budování sportovních „plácků“ pro všechny

Rozšíření vodního světa

Modernizace zimního stadionu

Podpora výstavby sportovní haly

Podpora investic do modernizace předškolních a školních zařízení s cílem vytvoření moderního vzdělávacího zařízení

Podpora při pořádání kulturně vzdělávacích a sportovních akcí

Podpora vzdělávacích a volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie

Podpora rozšíření stávající kapacity ZUŠ

Rozvoj regionu