Kdo jsou Kolíňáci - kolinaci.cz

Sdružení lidí, všech profesí a zájmů - Kolíňáci působí v Kolíně již řadu let a stejnou řadu let nás všechny spojuje láska ke krásnému městu v Polabí – ke Kolínu. Všichni zde dlouhodobě žijeme, mnozí z nás se zde narodili a snažíme se již po několik volebních období aktivně působit v samosprávě Kolína. Naši členové jsou zastupitelé, pracuji ve výborech a komisích, ve svém volném čase pomáhají organizovat společenský život v Kolíně.

Financování - kolinaci.cz

Otevřenost je pro nás jedna z nejdůležitějších hodnot. Z toho důvodou jsme se rozhodli využívat dobrovolně transparentní účet, aby každý mohl vidět hospodaření Kolíňáků. Níže naleznete odkaz na tento účet - stačí jen kliknout.

Transparentní účet Kolíňáků