Miroslav Sodoma - Lidé - Kolíňáci

Miroslav Sodoma

Moje vize:

V Kolíně jsem se narodil, začal chodit do školy a do prvních sportovních kroužků.
Celý život se zajímám o sport a jsem přesvědčen, že je a měl by být součástí každé vyspělé společnosti, každého moderního města. Město Kolín se sportu věnuje, snaží se ho podporovat, ale dle mého názoru může sportu pomoci ještě více.

Jak vidím Kolín:

Mým životním sportem se stal basketbal, nejprve jsem ho hrál, později trénoval a nyní se stal i mou prací.
Sport je třeba vnímat a rozdělovat z pohledu města do dvou skupin. První, děti a mládež, zde je potřeba plošná podpora všech, kdo pro děti chtějí něco dělat a umožnit co nejvíce dětem sportovat.
Druhá, výkonnostní, zde vnímat prospěšnost uvedeného sportu z pohledu zájmu veřejnosti, diváků. Na této úrovni vnímám sport jako divadlo, jen místo herců ,hrají hráči.
Budu se snažit odpovědné lidi o tomto názoru přesvědčit a pokud bude možnost i jej prosadit.
Záleží mi na celém kolínském sportu a na volnočasovém dění v Kolíně.