Miloš Hölzl - Lidé - Kolíňáci

Miloš Hölzl

Moje vize:

Hlavním tématem je pro mě kvalitní školství a dostatečné podmínky pro sportování a další volnočasové aktivity mládeže.

Jak vidím Kolín:

Kolín je moje rodné město, ke kterému mám celoživotní vztah. Chci se proto jako Kolíňák podílet na stálém vylepšování životních podmínek ve městě.