Jiří Tuček - Lidé - Kolíňáci

Jiří Tuček

Moje vize:

Hlavními tématy jsou pro mě sport, školství a volný čas. V oblasti sportu a tělovýchovy je mou prioritou přispět k dalšímu zlepšování kvality stávajících kolínských sportovišť, realizaci výstavby sportovní haly, v delším horizontu rozšíření Vodního světa. Rád bych přispěl k vytvoření podmínek pro ještě větší zapojení Kolíňáků všech věkových kategorií do pravidelné sportovní činnosti, včetně zvýšení podpory trenérů dětí a mládeže.

Jak vidím Kolín:

V Kolíně žiji od svého narození a přes čtyřicet let se snažím podílet na jeho veřejném životě. Domnívám se, že v našem městě budeme žít tak, jak se o to sami postaráme. K tomu je potřeba využít iniciativu všech Kolíňáků, kterým není lhostejné, jak naše město vypadá a co se v něm děje, a pro jeho rozvoj je třeba získat všechny dostupné prostředky z veřejných i soukromých zdrojů. Kolín se v posledním období hodně změnil k lepšímu, ale jsem přesvědčený, že je ještě hodně oblastí, v nichž je na čem pracovat.