Dušan Zahrádka - Lidé - Kolíňáci

Dušan Zahrádka

Moje vize:

V Kolíně jsem téměř 40 let. Pracuji stále ve stejné instituci - ve škole, takže právě problematika školství je mi samozřejmě blízká. Mohu říci, že dokáži posoudit úroveň kolínských základních škol, co se týká výuky. Ta je podle toho, jak jsou žáci připraveni ke vstupu na střední školy, dobrá. Chtěl bych být nápomocen při zlepšování vybavení škol. V minulých letech byly vesměs všechny budovy škol, které město Kolín zřizuje, zrekonstruovány. Podle vyjádření některých ředitelů se ale zapomíná na vybavování "vnitřků" škol. To bych viděl jako svůj cíl, prosadit, aby do škol šly vyšší prostředky na zlepšení prostředí uvnitř škol, ať už by se jednalo o nové vybavení nebo opravy.

Jak vidím Kolín: