Jsme lidé se silným vztahem ke Kolínu. Všichni zde dlouhodobě žijeme. Spojuje nás chuť zlepšovat aktuální situaci, abychom všichni žili v krásném a fungujícím městě.

Jan Pospíšil - Lidé - Kolíňáci

JAN POSPÍŠIL

Moje vize:

Narodil jsem se v Kolíně a zde žiji a pracuji již 55 let. Celou tuto dobu se intenzivně zajímám o dění v Kolíně, a tak si dovolím tvrdit, že velmi dobře rozumím problémům našich spoluobčanů. Snažím se aktivně zapojovat do kolínských aktivit a velmi rád spolupracuji na budování města a prosazování nových vizí.

Jak vidím Kolín:

Své odborné znalosti jsem měl možnost ukázat od roku 2010, kdy jsem ve své funkci místostarosty Kolína měl na starost finance města, ale i školství, kulturu, sport a životní prostředí. Zvláště namáhavá, ale i náročná a velmi poučná byla práce s financemi v předluženém Kolíně: nastavili jsme nově splátkové kalendáře a částečně se vymanili z dluhového sevření. Rovněž podoba škol a školek se za mého působení velmi změnila, otevřeli jsme Městské lapidárium, Městskou galerii, vznikl projekt Kolínského kulturního léta. Podporovali jsme mládež v kolínských sportovních oddílech a aktivní sportování mělo na radnici zelenou. Odbor životního prostředí přestal být pouze „státní správou“ a své „polidštění“ prokázal i například aplikací Stromy pod kontrolou, výzdobou města atp. Po skončení funkčního období jsem nastoupil jako ředitel evropského projektu v Centru rozvoje podnikání a pracuji zde do současnosti. Rád bych pokračoval v práci, která mě naplňovala a ve které jsem se snažil, aby naše město bylo přitažlivé k žití, aby mladí lidé nemuseli odjíždět za prací jinam. Rád své odborné, ale i životní zkušenosti a znalosti předám dál, tak aby se naše město mohlo rozvíjet v nastoleném trendu a dále vzkvétalo pro nás, ale i další pokolení.