Sdružení lidí, všech profesí a zájmů - Kolíňáci působí v Kolíně již řadu let. A řadu let nás všechny spojuje láska ke krásnému městu v Polabí – ke Kolínu. Všichni zde dlouhodobě žijeme, mnozí z nás se zde narodili a snažíme se již po několik volebních období aktivně působit v samosprávě Kolína. Naši členové jsou zastupitelé, pracuji ve výborech a komisích, ve svém volném čase pomáhají organizovat společenský život v Kolíně.